Batch Details - July 2017

Ananya Dasgupta

Anusha Gavankar

Subhadra Dasgupta

Vibha Kumari

Urvashi Bothra

Anirudh Tagat(INNOVIA)

Kailash Tandel

Mashrur Imtiaz

David Stephen Lall

Dhairya Vyas

Sumit Kumar Maurya

Amit Jena NP